Gør dine drømme til mål, og dine mål til resultater

Dit lederskab handler ikke om at træne "best practise". Det handler om at udvikle dit personlige lederskab og bringe dit uudnyttede potentiale i spil.

Ledelsestræning er ikke en uddannelse. Ledelsestræning er at træne konkrete ledelsesdiscipliner indtil det er en naturlig del af dig.

Siden 1966 har vi hjulpet ledere med at træne deres vigtigste ledelsesdiscipliner, så de har oplevet succes i deres ledelsefunktion. Dette er sket igennem en veldokumenteret målbar proces, som gør dine drømme til mål  og dine mål til resultater. 

Bestemmende for at dine mål bliver til resultater er din adfærd, attitude og vaner. Derfor taler vi 'proces'. Netop fordi vi gør processen målbar, så vil du hurtigt opleve en progressiv styrkelse af dine ledelsesdiscipliner. 

Udgangspunktet herfor er dig, din hverdag og dine udfordringer. Således integreres den målbare proces i din arbejdsdag fra start til slut. Du vil derfor hurtigt opleve, at dine mål bliver til resultater.

Fokuseret ledelses-træning

Få trænet specifikke ledelsesdiscipliner via vores struktureret ledelsestrænings-programmer. Programmerne har en varig af 3 til 6 måneder

1:1 executive ledelses-coaching

1:1 coaching forløb med fokus på et særligt indsatsområde hvor der arbejdes med personlige styrker, mål, og planlægning samt prioritering i forhold til at opnå resultater som leder.

Wingman ledelses-sparring

Som leder kobles du i en kortere belastende periode sammen med en ledelses-wingman som støtter dig i  den daglige ledelsesfunktion via sparring, mentoring og coaching.