Effective Motivational Leadership

Et A-team og B-produkt er at foretrække fremfor et B-team og A-produkt er et faktum og teamet mulighed for at performe styrkes af et klart ‘purpose’ og et entydigt mål. Dette stiller krav til dig som leder og dine evner til at kommunikere motiverende og inkluderende i forhold til hvad du selv står for. 

Derfor er Effective Motivational Leadership for dig, som ønsker en tydelig motiverende ledelsesprofil bl.a. ved at dit og organisationens ’purpose’ og mål kommunikeres entydigt og inddragende, således at dit team og dine medarbejdere bliver højtydende bl.a. understøttet af dine dialogskabende, coachende og faciliterende ledelseskompetencer.

Din organisation vil få en leder, som via dine dialogskabende, coachende og faciliterende ledelseskompetencer vil gøre teamet/organisationen til en højtydende enhed .