Effective Personal Leadership

At være leder er ikke længere blot en titel og den omskiftelige verden nødvendiggør, at du som lever har tryghed i din egen ledelsesrolle, så dine omgivelser også kan finde tryghed i dig som leder. Dette stiller krav til dig som leder og nødvendiggør, at du er autentisk.

Derfor er Effectiv Personal Leadership for dig, som ønsker at styrke din autenticitet, indsigt i din rolle som leder, og dine reaktionsmønstre bl.a. via større selverkendelse. Samt være bevist om dine egne motiver til at handle, hvad der driver dig og din passion

Din organisation vil få en leder, som er i stand til at styrke relationer internt og ekstern, håndterer konflikter så det styrker jeres organisation.