Effective Strategic Leadership

Vi lever i en tid som kræver, at man kan se frem i tiden og samtidig ændres verden så hurtigt, at man skal handle hurtigt. Dette stiller krav til dig som leder og dine evner til at lede igennem ledere.

Derfor er Effective Strategic Leadership for dig for hvem det er nødvendigt at være skarp på strategi og eksekvering samtidig med, at du formår at bringe alle dine medspillere i deres bedste positioner, så de kan tage det nødvendige ansvar og samtidig opfange alle de signaler markedet konstant sender ud.

Din organisation vil få en leder, som er tryg i at lede ledere, ved bl.a. give slip på din beslutningskompetence, vise tillid til dine mellemledere og dygtiggøre dem. Som evner at identificere hvor I er nu, hvor I vil hen, og hvordan I kommer derhen ved brug af færrest mulige ressourcer. Samt er skarp på jeres organisations udviklingspotentiale, herunder aktivt evner at optimere organisationens ”Five driving forces”.