Bliv Effektiv Grøn Leder

Vi lever i en verden hvor befolkningstilvæksten er eksponentiel, og dermed er ressourceforbruget og forureningen også eksponentielt voksende. Dette stiller krav til dig som leder om at transformere organisationen fra en lineær-brug-og-smid-væk organisation til en cirkulær økonomisk organisation.

Derfor er Effektiv Grøn Lederskab for dig, som aktivt vil sikre at din organisation er en “Do No Harm” organisation og derfor taler “People and the planet before profit”. Det handler om at gentænke organisationen i et cirkulært økonomisk og redesigne organisationens forretningsmodel.

Din organisation vil få en leder, som vil være i stand til at udvikle organisationen, så den bidrager positivt til samfundet og dermed skaber bedre vækstbetingelser for organisationens egen eksistens.