LMI’s taktiske ressourcer

Udover vores ledelsesudvikling og -træning bistår vi også med en række taktiske værktøjer. Med disse værktøjer kan vi hjælpe dig til at træffe beslutninger og sætte handling bag orderne.

Grøn omstilling
Denne værktøjskasse består af en række værktøjer som dækker din organisation 360 grader inkl. redesign af produkt, kompetenceafklaring, ressourcehåndtering, affaldsminimering og håndtering mm. Er det noget for dig?

Salg og overdragelse
Denne værktøjskasse består af en række værktøjer som dækker alt fra overvejelser om at sælge/overdrage virksomheden, salgsklargøring, investorpræsentation, forhandlingsplanlægning, overdragelsesplan mm. Er det noget for dig?

Innovation og udvikling
Denne værktøjskasse består af en række værktøjer som dækker alt fra ideudvikling, ide kvalificering, pretotype test, markedstest og -implementering mm. Er det noget for dig?

Krisehåndtering
Denne værktøjskasse består af en række værktøjer som dækker alt fra krisebeskrivelse, financielle advarsler, kriseplan, rescue team, foranstaltninger i forbindelse med insolvens mm. Er det noget for dig?

Eksport og internationalisering
Denne værktøjskasse består af en række værktøjer som dækker alt afdækning af eksportmarkeder, internationale priser, markedskriterier, eksportpartnere, eksport dokumentation mm. Er det noget for dig?